vrijdag 17 december 2010

OUD-PRESIDENT BILL CLINTON KOPSTUK IN STRIJD TEGEN DIABETES: 1 OP 3 AMERIKANEN HEEFT DIABETES IN 2050

Schokkend nieuws gaat momenteel de wereld over. 1 op de 3 Amerikanen wordt verwacht in 2050 diabetes te hebben. Deze woorden kwamen uit de mond van oud-president Bill Clinton tijdens een toespraak die hij hield in Dubai. In Dubai zelf is dit rampscenario al heel dichtbij. Daar lijdt momenteel 1 op de 5 mensen aan diabetes type 2, ook wel ouderdomssuiker genoemd, hoewel het al lang niet enkel meer ouderen treft. Zo langzamerhand begint het tot de grote massa door te dringen dat onze voedings- en levensstijl meer dan uit de hand gelopen is.
Dat het kant en klare voedsel dat we allemaal zo gemakkelijk vinden schadelijk is. Dat de kortstondige winst van snel klaar zijn, langdurig verlies kan opleveren van een lichaam dat ook sneller klaar is dan de bedoeling. Fysiek zijn we nog steeds ingesteld op een leven als harde werker en het bij behorende voedsel.

Er moet een radicale verandering plaats vinden in de manier waarop we als maatschappij omgaan met beweging, arbeid, zorg en voeding. De kans is groot dat bewegingsprogramma’s overal in Amerika onderdeel gaan worden van de bedrijfscultuur. Want hoe je het ook wendt of keert, zo’n groot aantal diabetes patiënten kost de maatschappij onnoemelijk veel geld aan ziekenzorg en bovendien een tekort aan arbeidskrachten. Het geld dat we uitgeven aan ziekenzorg en ww uitkeringen kan veel betere gestopt kan worden in preventie, voorlichting en bewegingsprogramma’s. Nu zijn er natuurlijk al een heel aantal van deze programma’s. De effectiviteit daarvan zal sterker dan ooit tegen de loep gehouden moeten worden.

Niemand minder dan oud-president Bill Clinton gaat zich de komende maanden inzetten voor een bewustwordings campagne rondom diabetes en de dramatische gevolgen die deze ziekte kan hebben. Na de afgelopen maanden enkele serieuze hartoperaties te hebben ondergaan dringt het belang van een goede gezondheid hem meer dan door. Deze campagne is vooral op jongeren gericht, omdat keuzes die jong gemaakt zijn in je leven lang door werken.

Het blijkt dat in de V.S. 15 % van de jongeren obees is, ernstig te dik. In Europa is dat niet anders. Hier is 12 – 15 % van de jeugd te dik. Het is inmiddels ruim aangetoond dat overgewicht de grootste risicofactor is voor diabetes type 2. Een goede basis leggen rondom informatie en preventie van diabetes in de jeugdige jaren is dus hard nodig voor jongeren overal ter wereld. Diabetes Voorbij moedigt deze actie van oud-president Bill Clinton dus van harte aan.

Wilt u meer lezen over hoe ook ú uw kinderen en omgeving kan helpen om diabetes te voorkomen, ga dan naar en ontvang GRATIS het Rapport “Diabetes Voorbij”.

zaterdag 4 december 2010

VOLDOENDE SLAAP ESSENTIEEL VOOR MENSEN MET DIABETES

Diabetes kent vele factoren die de ziekte kunnen verminderen of verergeren. Als één van de weinige chronische ziektes is het eigen gedrag zó sterk van invloed op het verloop van diabetes, zowel in negatieve als in positieve zin.

De invloed van slaap op diabetes en vooral op de bloedsuikerspiegel is sinds enkele jaren in opkomst als onderwerp voor wetenschappelijk onderzoek. Er lopen wereldwijd een aantal onderzoeken naar de invloed van slaap op diabetes en we willen hier niet op de onderzoeken naar het gedrag van bloedglucose en gerelateerde hormonen vooruit lopen. Wel willen we u attent maken op een aantal zaken die al wel bewezen zijn en waar u als diabeticus of iemand met diabetes in uw omgeving baat bij kan hebben.

Het is onomstotelijk bewezen dat de kans op diabetes verdubbelt bij mensen die structureel 5 à 6 uur slaap per nacht krijgen. Volgens een onderzoek van dr. Eve Cauter van de universiteit van Chicago kan enkele dagen slaaptekort er al voor zorgen dat de gevoeligheid voor insuline voor langere tijd omlaag gaat. Gedurende die tijd zijn je insulinewaardes sterk verhoogd. Dat is dus oppassen geblazen voor diabetici, dus vooral.... op tijd naar bed!

Hoewel de slaapbehoefte tot het 50ste jaar kan blijven afnemen is voor een gezond en uitgerust lichaam rond de 8 uur slaap nodig. Weet u nog dat uw opa of oma u er vroeger op attent maakten dat vooral de uren vóór middernacht het waardevolst waren? De wetenschap onderzoekt steeds vaker de wijsheden in volksgebruiken die van generatie op generatie zijn overgedragen. Het blijkt dat die vaak een grond van waarheid hebben, die later door de wetenschap wordt bevestigd. Ga dus ook eens wat éérder naar bed, dan de gemiddelde Nederlander die er pas om half twaalf in ligt.

Maar opgelet, té lang slapen is ook niet goed. Dat maakt het metabolisme traag en verviervoudigt zelfs de kans op diabetes. De juiste balans ligt dus tussen de 7,5 en 8,5 uur. Deze aanbeveling geldt zowel voor mensen die het risico op diabetes willen verminderen, als mensen met type 1 diabetes en mensen met type 2 diabetes. Iedereen dus eigenlijk! Het belangrijkste is dat u goed naar uw lichaam leert luisteren en de signalen van vermoeidheid erkent. Zeker als je een ziekte hebt die diabetes type 1 of type 2 heet kan het creëren van aan een gezond dag- en nachtritme van levensbelang zijn!

Op de website www.diabetesvoorbij.com en in het boek Diabetes Voorbij leest u er meer over